r540_320.jpgBONA R540

Bona R540 jest 1 komponentowym poliuretanowym gruntem przeznaczonym do gruntowania chłonnych i niechłonnych podkładów przed zastosowaniem klejów Bona do parkietów, szczególnie do Bona R770, Bona R777, Bona R845, Bona R850, R850T i Bona R860.Produkt ten może być używany również na podkładach cementowych jako bariera odcinająca wilgoć do 4% CM (wymagane dwukrtne gruntowanie).

6341.gif

MUREXIN ŻYWICA EP 70 BM

Modyfikowany, dwukomponentowy, bezrozpuszczalnikowy system ciekłych, nie­wypełnionych, reakcyjnych żywic epoksydowych w kolorze żółto transparentnym. Utwardza się bezskurczowo, również w grubszych warstwach, wytwarzając ciągłą, bardzo wytrzymałą mechanicznie powłokę. Nie wytwarza naprężeń w podłożu. Słu­ży do gruntowania, impregnowania, wyrównywania, wykonywania przemysłowych posadzek użytkowych o wysokim stopniu odporności chemicznej, klejenia pęknięć w betonie, wykonywania zapraw epoksydowych (po zmieszaniu z piaskiem kwar­cowym).

PE 370.jpgUZIN PE 370

Środek gruntujący o bardzo niskiej emisyjności i  krótkim czasie schnięcia przeznaczony głównie do stosowania na podłożach gładkich i niechłonny. Krótki czas schnięcia, brak przestojów, oszczędność czasu. Dobra przyczepność mechaniczna kolejnych warstw - klejów cementowych i mas szpachlowych. Gotowy do użycia, łatwy w stosowaniu.

pe480.jpg

UZIN PE 480

Środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej przeznaczony do uszczelniania bardzo wilgotnych podłoży. Eliminuje potrzebę wielokrotnego badania wilgotności podłoży cementowych. Ogranicza oczekiwanie na wyschnięcie w przypadku niedawno wykonanych podłoży.

PE 414.jpgUZIN PE 414

Jednoskładnikowy środek gruntujący na bazie żywic reaktywnych przeznaczony do stosowania pod kleje PU i silanowe oraz do wzmacniania podłoży przed zastosowaniem mas szpachlowych. Produkt jednoskładnikowy, nie wymaga mieszania, wydajny, bezpieczny w stosowaniu, szybkoschnący.

fliesengrund.jpgUZIN FLIESENGRUND

Uniwersalny, dyspersyjny srodek gruntujący przeznaczony do stosowania na chłonnych i słabo chłonnych podłożach. Gotowy do użycia. Bardzo płynna konsystencja. Krótki czas schnięcia. Poprawia przyczepność. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomiesczeń.

pb-235.jpg

ARTELIT PB-235

Grunt poliuretanowy o bardzo niskiej emisyjności przeznaczony do gruntowania podłoży przed klejeniem parkietu klejami poliuretanowymi PB-890, PB-880 lub elastycznymi klejami do parkietu HB-810 lub HB-810. Może być stosowany, jako środek do odcięcia wilgotności resztkowej w podłożu.

PB-230.gifARTELIIT PB-230

Skoncentrowany grunt poliuretanow y przeznaczony do gruntowania chłonnych, niechłonnych i pylących podłoży występujących w budownictwie. Grunt rozcieńcza się rozcieńczalnikiem SU.

rozcienczalnik-01.gif

ARTELIT ROZCIEŃCZALNIK SU

Specjalna mieszanina rozpuszczalników przeznaczona do rozcieńczania Gruntu Poliuretanowego Artelit Professional PB-230, nadaje się także do czyszczenia narzędzi z pozostałości klejów i gruntów poliuretanowych przed ich utwardzeniem.