ARTELIT PB-235 GRUNT POLIURETANOWY NISKOEMISYJNY

Grunt poliuretanowy o bardzo niskiej emisyjności przeznaczony do gruntowania podłoży przed klejeniem parkietu klejami poliuretanowymi PB-890, PB-880 lub elastycznymi klejami do parkietu HB-810 lub HB-810. Może być stosowany, jako środek do odcięcia wilgotności resztkowej w podłożu. Wielkość opakowania 5l, 10l.

ARTELIT PB-230 GRUNT POLIURETANOWY

Skoncentrowany grunt poliuretanow y przeznaczony do gruntowania chłonnych, niechłonnych i pylących podłoży występujących w budownictwie. Grunt rozcieńcza się rozcieńczalnikiem SU. Zalety: zwiększa przyczepność kleju do podłoża, wzmacnia podłoże, wiąże kurz. Wielkość opakowania 4,5l, 9l.

ARTELIT ROZCIEŃCZALNIK SU

Specjalna mieszanina rozpuszczalników przeznaczona do rozcieńczania Gruntu Poliuretanowego Artelit Professional PB-230, nadaje się także do czyszczenia narzędzi z pozostałości klejów i gruntów poliuretanowych przed ich utwardzeniem. Grunt PB-230 rozcieńcza się Rozcieńczalnikiem SU w stosunku 1:1 lub 1:2 w zależności od chłonności podłoża. Wielkość opakowania: 5l, 10l

UZIN CODEX FG 300 FLIESENGRUND

 Uniwersalny, dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do stosowania na chłonnych i słabo chłonnych podłożach. Uniwersalne zastosowanie. Wodorozcieńczalny. Gotowy do użycia, przyjazny w stosowaniu Czas schnięcia: na podłożach chłonnych: 1 godz., na podłożach słabo chłonnych: 4–6 godz. Zastosowanie: na jastrychach cementowych i anhydrytowych, na płytach gipsowo-kartonowych i gipsowych wzmacnianych włóknami, na betonie i betonie komórkowym, na elementach murowanych, na tynku cementowym, cementowo-wapiennym i gipsowym. Właściwości: gotowy do użycia, bardzo płynna konsystencja, krótki czas schnięcia, poprawia przyczepność, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Wielkość opakowania 10kg.